Jul

‘’ Anna, hun har ingen ro før hun får sin pakke fire alen merino til en vinterfrakke.

Lotte, hun kan være stolt 

tænk jer, hun har garnet holdt!
Det kan Hanne ikke, 

hun kan bare strikke. ‘’